šŸŒ»šŸŒž Monday Morning Mixtape #344 šŸŒžšŸŒ» - Babani Records

Sa mixtape la li enn partaz, li reprezant tou saki nou ti pou kontan tande enn gran lindi gramatin lor bann zil losean indien. Ki to lor laplaz, bor la rivier, lor enn montayn, dan to loto ou dan to biro, se enn bon vibrasyon ek enn lenerzi pozitif pou lasemenn ki nou pe donn twa.